Buổi gặp mặt thân mật tại sảnh DIAMOND – 19.06.2020

Buổi gặp mặt thân mật giữa các thầy cô trong Ban Tổ Chức – Ban Giám Khảo & các trưởng đoàn trong cuộc thi Khoa Học Kỹ Thuật Cấp Quốc Gia Học Sinh Trung Học năm học 2019 – 2020 tại sảnh Diamond tối ngày 19.06.2020.