[Đêm Gala Dinner] với sư tham dự của hơn 200 thành viên của công ty cổ phần sữa TH tại sảnh rose tối ngày 18.07.2019