Gala Dinner – EVN Đà Nẵng – SẢNH DIAMOND

Đêm Gala Dinner gặp mặt các cán bộ đã về tham dự chương trình làm việc của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam với các nhà máy thủy điện về thực hiện RCM tại Đà Nẵng ngày 19.01.2021