[Gala Dinner] với chủ đề “Chuyển Mình Để Bức Phá” của TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM – TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG tại sảnh gold tối ngày 12.07