Gala Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10/2020

🎉Với chủ đề “Cảm Xúc Đồng Hành” #FOR_YOU_Palace chào mừng hơn 200 thành viên của đại gia đình Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đến tham dự đêm Gala Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10.