[PARADISE] Hội Nghị Ngân Hàng Agribank – 27/06/2019

🎉🎉🎉Nhiệt liệt chào mừng hơn 500 đại biểu là cán bộ ngân hàng Agribank trên toàn quốc về tham dự hội nghị “Tập huấn văn bản về quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank” từ ngày 27 đến ngày 29/06/2019 tại sảnh #paradise.