[PARADISE] Hội Nghị Người Lao Động Năm 2021

Hội Nghị Người Lao Động Năm 2021 do Agribank CN Nam Đà Nẵng tổ chức tại sảnh #Paradise vào chiều ngày 24.04.2021.