[Sảnh Rose] Gala Dinner Công Ty Trung Tín – 31.10.2019

Đêm Gala Dinner “Lễ Tri Ân & Kết Nối Đơn Vị Sàn Liên Kết Dự Án Green Complex City” do công ty Trung Tín tổ chức tại sảnh Rose tối ngày 31.10.2019