[SẢNH ROSE] TIỆC CƯỚI THÀNH NHÂN & PHƯƠNG THẢO – 01/12/2018

🏣🏣Những hình ảnh đẹp trong buổi tiệc cưới  Thành Nhân & Phương Thảo tại sảnh Rose trưa ngày 01/12 🎉🎉🎉