[TIỆC GẶP MẶT] NHÂN DỊP Đ/C LƯƠNG HỒNG KHANH – NGUYÊN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN, GIÁM ĐỐC VNPT ĐÀ NẴNG VỀ NHẬN CÔNG TÁC TẠI VNPT VINAPHONE” Tại sảnh diamond