Tiệc Mừng #Thôi_Nôi Thiên Kim – RoseAlba

Những hình ảnh đẹp tại Tiệc Mừng #Thôi_Nôi Thiên Kim diễn ra tại sảnh #RoseAlba chiều ngày 11.06.2020 🎉🎉🎉