[ Year End Party 2023 ] với chủ đề 𝑩𝑹𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻

[ Year End Party 2023 ] với chủ đề 𝑩𝑹𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻

Lại 1 năm nữa 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 | 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 được đồng hành cùng 𝐅𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐦 𝐇𝐚𝐢 trong buổi tiệc #Year_End_Party_2023 với chủ đề 𝑩𝑹𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻. 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 | 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 ...
Với chủ đề: 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐚́ 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 – 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠,

Với chủ đề: 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐚́ 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 – 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠,

Với chủ đề: 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐚́ 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 – 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, #Tiệc_Chào_Mừng Hội Nghị Khách Hàng 2023 do Công Ty Thuốc Lá Thăng Long tổ chức tối ngày 22/9, tại 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 đã diễn ...
[ 𝑮𝑨𝑳𝑨 𝑫𝑰𝑵𝑵𝑬𝑹 ] 𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐍𝐓𝐒𝐒 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑𝟖.

[ 𝑮𝑨𝑳𝑨 𝑫𝑰𝑵𝑵𝑬𝑹 ] 𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐍𝐓𝐒𝐒 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑𝟖.

Tối 30/8/2023, tại “Thành Phố Biển” xinh đẹp Đà Nẵng. 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 nồng nhiệt chào đón hơn 350 thành viên của Hiệp hội đại lý bảo hiểm #GELFAAM thuộc C.Ty bảo hiểm đa quốc gia ...
[GIAO LƯU] HỘI THAO NGHÀNH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN – ” CÚP BẢO VỆ PHÁP LUẬT ” LẦN THỨ XII NĂM 2023

[GIAO LƯU] HỘI THAO NGHÀNH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN – ” CÚP BẢO VỆ PHÁP LUẬT ” LẦN THỨ XII NĂM 2023

“𝐂𝐮́𝐩 𝐁𝐚́𝐨 𝐁𝐚̉𝐨 𝐕𝐞̣̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐗𝐈𝐈 “ Tối 7/7, tại 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức buổi giao lưu & gặp mặt cho hơn 800 vận ...
Đêm Gala Dinner – Lixco 2023

Đêm Gala Dinner – Lixco 2023

𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 nồng nhiệt chào đón BLĐ Công Ty 𝐋𝐈𝐗𝐂𝐎 cùng toàn thể hơn 1000 CBCNV đến từ TP.Hồ Chí Minh, TP.Thủ Đức, TP. Bắc Ninh và Tỉnh Bình Dương về tham dự đêm Gala Dinner ...