Sảnh IRIS (1000 KHÁCH)

  • Tầng2
  • Rộng41.53 m
  • Dài25.4 m
  • Cao05 m
  • Diện Tích1054 m2
  • Bàn Tròn1000 Khách
  • Lớp Học700 Khách
  • Rạp Hát1100 Khách
  • Chữ U70 Bàn