[ĐÊM TIỆC THÂN MẬT] THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU AHLLVTND VĂN PHÒNG KHU ỦY KHU 5