Gala Dinner AEON Đợt 2 – 17.05.2022

Đêm Gala Dinner kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty AEON Việt Nam với chủ đề “𝟏𝟎 𝐍𝐀̆𝐌 𝐕𝐔𝐈 𝐁𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐀̣𝐎 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐈” đợt 2 tại sảnh #gold vào tối ngày 11.05.2022