Liên hoan Chào mừng Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Năm 22020- SẢNH DIAMOND

Liên hoan Chào mừng Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Năm 2020 do EVN Genco 2 tổ chức tại sảnh #diamond trưa ngày 28.01.2021
——————————————–
🏩𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 | 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲
Công Viên Trung Tâm Đường 2 Tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng.
📞Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟗 𝟒𝟓𝟓 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟗𝟔𝟔 𝟓𝟓𝟕𝟕𝟒𝟒 – (𝟎𝟐𝟑𝟔) 𝟑𝟔𝟖𝟕𝟕𝟔𝟖
📧Email: sales@4urestaurant.vn