[TIỆC THÔI NÔI] Mừng Thôi nôi bé Tuấn Đạt tại Sảnh ROSE